Connect with us

10 ERP системи за големия бизнес

Приложения

10 ERP системи за големия бизнес

Ето 10 ERP системи, които могат да бъдат полезни за големите бизнес организации:

SAP – един от най-известните и разпространени ERP системи в света, който предлага пълен набор от интегрирани приложения за управление на бизнес процесите.

Oracle ERP Cloud – облачната ERP система на Oracle, която предлага комплексен набор от интегрирани приложения за управление на бизнес процесите.

Microsoft Dynamics 365 – интегрирана облачна ERP система на Microsoft, която предлага приложения за управление на финансите, производството, продажбите и маркетинга.

Infor ERP – интегрирана ERP система, която предлага приложения за управление на финансите, производството, продажбите, логистиката и др.

Epicor ERP – един от водещите доставчици на ERP системи за големите производствени, дистрибуторски и сервизни компании.

IFS – ERP система, която се фокусира върху производството, дистрибуцията и сервиза на сложни продукти и услуги.

NetSuite – интегрирана облачна ERP система, която предлага приложения за управление на финансите, продажбите, логистиката и др.

Sage X3 – ERP система, която предлага интегрирани приложения за управление на бизнес процесите на средни и големи компании.

Acumatica – облачна ERP система, която предлага приложения за управление на финансите, производството, продажбите и др.

Syspro – ERP система, която предлага интегрирани приложения за управление на финансите, производството, логистиката и др.

Още от Приложения

To Top