Connect with us

Навиците на високо-продуктивните хора [Поредица]

Бизнес

Навиците на високо-продуктивните хора [Поредица]

Без значение от това дали един бизнес в момента се създава, расте или е вече развит и стабилен, има един фактор, който може да определи бъдещето му и това е неговата продуктивност.

Продуктивността във всичките и форми зависи разбира се, най-вече от продуктивността на хората в една организация.

Защо продуктивността е важна

Проблемите с продуктивността на една компания варират от намирането на подходящите и квалифицирани хора, постигането на цели за продажби, изграждане на пъргава организационна структура и ефикасни работни процеси, до инвестирането в разрастване, увеличаване на пазарния дял и въвеждане на нови продукти.

Всички тези, а и много други са пряко свързани с един фактор над който никой от нас няма силата да въздейства и това е времето.

Бързината е ключова

Бързина, но не и за сметка на качеството на работата. Увеличаването на броя на специалистите в екипите не винаги дава резултат в повишаване бързината на действие и често се отразява негативно на качеството на работа и резултатността като цяло.

Вече се е превърнало в клише схващането, че колкото по-голяма е една компания, толкова тя е по-тромава и бавно реагираща на промени. Затова именно промените са тези фактори, които често сриват дори най-големите и най-старите компании.

Успешните бизнеси в дългосрочен план успяват да се справят именно в това – да се адаптират бързо към променящата се среда, създават нови продукти и услуги, бързо да ги усъвършенстват, и да изпреварят конкуренцията. 

Какво да очаквате от поредицата

Това, което има връзка със всичко написано до сега разбира се е продуктивността във всичките и изражения.

Продуктивността на един екип определя бързината, качеството на работа и резултатността.

Продуктивността зависи от много фактори и в тази поредица от статии ще откриете н синтезиран вид най-новите и наложени практики за повишаване продуктивността на служителя, екипа, мениджмънта и бизнеса като цяло. 

Части

  1. Продуктивност на работното място
  2. Продуктивност на екипа
  3. Продуктивност в комуникацията с екипа
  4. Инструменти повишаващи продуктивността
  5. Мотивация за повече продуктивност, култура
  6. Колко продуктивни сме всъщност – измерване и бенчмарк
  7. Продуктивна среда – офис, локация, просдтранство
  8. Продуктивност на процесите
  9. Знания и умения на служителите, развитие и съксешън на служителите
  10. Продуктивност при вземане на решенията

Цялата статия
Може да харесаш...

Още от Бизнес

To Top