Connect with us

Политика за поверителност

Политика за поверителност на Supernova.bg


Дата на влизане в сила: 22.09.2023

1. Въведение

Добре дошли във Supernova.bg („ние“, „нас“ или „наши“). Ние се ангажираме да защитаваме вашата поверителност и да гарантираме сигурността на вашата лична информация. Тази Политика за поверителност обяснява как събираме, използваме, разкриваме и защитаваме вашите лични данни, когато осъществявате достъп и използвате нашите онлайн медийни услуги, включително нашия уебсайт, мобилни приложения и свързано съдържание (наричани заедно „Услугите“).

2. Информация, която събираме

Може да събираме следните видове информация, когато взаимодействате с нашите Услуги:

2.1. Лична информация:

 • Информация за контакт: Вашето име, имейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер.
 • Информация за акаунта: потребителски имена, пароли и други идентификационни данни за удостоверяване.
 • Информация за плащане: ако е приложимо, подробности за фактуриране и плащане, като информация за кредитна карта.

2.2. Информация за употреба:

 • Регистрационни данни: Информация за използването на нашите услуги от ваша страна, включително IP адрес, тип браузър, операционна система, времена за достъп и страниците, които посещавате.
 • Информация за устройството: Информация за устройството, което използвате за достъп до нашите Услуги, включително тип устройство, уникални идентификатори на устройството и информация за мобилната мрежа.
 • Бисквитки и технологии за проследяване: Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да събираме данни за вашите взаимодействия с нашите Услуги. За повече информация, моля, прегледайте нашата Политика за бисквитки.

2.3. Съдържание и комуникации:

 • Съдържание, което предоставяте, като коментари, рецензии или генерирано от потребителите съдържание.
 • Комуникации между вас и нас, включително имейли, съобщения и обратна връзка.

3. Как използваме вашата информация

Можем да използваме вашата лична информация за следните цели:

3.1. Предоставяне и подобряване на услугите:

 • За да предоставяме и поддържаме нашите Услуги.
 • За подобряване, персонализиране и приспособяване на вашето изживяване.
 • За отстраняване на технически проблеми и анализиране на моделите на използване за подобрения.

3.2. Комуникация:

 • За да отговорим на вашите запитвания, коментари или искания.
 • За да ви изпращаме важна информация, актуализации и административни съобщения, свързани с нашите Услуги.

3.3. Маркетинг и промоции:

 • За да ви изпращаме рекламни материали, оферти и бюлетини, ако сте се съгласили да ги получавате.
 • Да се анализира ефективността на маркетинговите кампании.

3.4. Законово съответствие:

 • За спазване на правни задължения, като например отговаряне на правни искания и съдебни разпореждания.
 • За да защитим нашите права, поверителност, безопасност и собственост или тази на нашите потребители.

4. Разкриване на вашата информация

Възможно е да споделим вашата лична информация в следните ситуации:

4.1. Доставчици на услуги:
– Възможно е да споделяме вашите данни с доставчици на услуги трети страни, които ни помагат при работата и поддръжката на нашите Услуги. Тези доставчици са обвързани от споразумения за поверителност и защита на данните.

4.2. Правни изисквания:

 • Можем да разкрием вашата информация, когато се изисква от закона, като например за изпълнение на призовка, съдебно разпореждане или друг правен процес.

4.3. Бизнес трансфери:

 • В случай на сливане, придобиване, продажба или прехвърляне на всички или на част от нашите активи, вашата информация може да бъде част от прехвърлените активи.

4.4. С Вашето съгласие:
– Възможно е да споделяме вашата информация с трети страни, когато ни дадете изричното си съгласие за това.

5. Сигурност на данните

Ние предприемаме разумни мерки, за да защитим вашата лична информация от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Въпреки това нито един метод за предаване или съхранение на данни не е напълно сигурен и ние не можем да гарантираме абсолютна сигурност.

6. Вашите права и избор

Имате определени права и избор по отношение на вашата лична информация, включително:

 • Достъп: Можете да поискате достъп до личната информация, която съхраняваме за вас.
 • Корекция: Можете да поискате корекция на неточни или непълни данни.
 • Изтриване: Можете да поискате изтриване на вашата лична информация, предмет на законови ограничения.
 • Отказ: Можете да се откажете от маркетингови съобщения или да оттеглите съгласието си по всяко време.

7. Поверителност на децата

Нашите Услуги не са предназначени за деца под 13 години. Ние не събираме съзнателно лична информация от деца. Ако смятате, че неволно сме събрали информация от дете, моля, свържете се с нас и ние незабавно ще предприемем съответните действия.

8. Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме тази Политика за поверителност, за да отразим промени в нашите практики или по други оперативни, правни или регулаторни причини. Ще ви уведомим за всякакви съществени промени, като публикуваме актуализираната Политика за поверителност на нашия уебсайт или чрез други подходящи канали.

9. Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или искания относно тази Политика за поверителност или нашите практики за данни, моля, свържете се с нас.

Вижте как тук

Контакти


To Top