Connect with us

Какво е микро мениджмънт и защо е вреден

Бизнес

Какво е микро мениджмънт и защо е вреден

Микро мениджмънтът обикновено има отрицателно влияние върху служителите и продуктивността им.

Това е състояние, при което мениджърът отблизо наблюдава и контролира всичко, което подчинен или служител прави в организацията.

Подобно на хулиганите, микроманиджърите упражняват неподходящо влияние върху другите чрез

  • постоянна критика
  • намеса в работата
  • засилен контрол

Микро мениджмънтът се свързва, най-вече, с прекомерното внимание към дребните детайли, без оглед на това, доколко влияят върху крайния резултат.

С течение на времето, отрицателните ефекти на микро мениджмънта върху ангажираността и мотивацията на служителите стават очевидни. Понижава се производителността на служителите и екипите. Съответно намаляват и приходите.

Работната среда, създадена от микро мениджмънт е неефективна и изпълнена с неприятности. Служителите имат чувството, че работата им никога няма да бъде достатъчно добра. Те губят мотивация и увереност в способността си да изпълняват задачите, специфични за тяхната позиция.

Ето 7 начина, по които микро мениджмънт се отразява негативно на служителите.

Намалена продуктивност

Постоянният надзор, заедно с прекомерното поправяне и насочване ,от страна на един мениджър, намаляват производителността.

Служителите трябва да забавят работата си, за да вземат предвид и прилагат новите инструкции и промени от техния мениджър. Това може да ги накара да започнат да се съмняват в способността им да изпълняват задачите независимо и самостоятелно. Такъв стил на ръководене създава служители, които стават зависими от техния ръководител, по отношение на насоки при завършване на работата им.

Микро-мениджърите съществено затрудняват и блокират авторитетните служители, които трябва да поемат отговорност за извършването на работата си. Те също рискуват да загубят предимствата на уникалните прозрения, умения и таланти на служителите си, защото са ги принудили да правят само онова, което им е казано.

Микро мениджмънтът е вреден и за самите мениджъри.

Хората, които микро-менажират, често прегарят и се отказват от възможностите да помагат повече на своите организации, защото влагат много повече време да помагат на служители на по-ниското ниво, вместо в по-важната работа, за която отговарят.

Увеличено текучество

Хроничният микро мениджмънт често кара хората да напуснат работата си. То разрушава отношенията мениджър – служител.

Постоянният мониторинг на всичко, което правят служителите, непрекъснато проверявайки всеки елемент и преработвайки работата си по начина, по който микро-мениджърът би го направил, изтощава талантливите служители и ги кара да потърсят работа другаде. Инерцията на отдела намалява поради постоянното разясняване и обучаване на персонала да работи според нуждите на мениджъра.

Времето, усилията и ресурсите, необходими за наемането и обучението на нови и заместващи служители се отразяват негативно и на печалбите на компанията.

Понижен морал

Когато има микро-управление, служителите започват да чувстват загуба на автономност. Когато това се случи, те бавно ще загубят желанието да полагат допълнителни усилия и проявят инициативност за изпълнението на задачите. Когато служителите не се гордеят с това, което правят и със своя принос в организацията, те ще се ограничат до това, което се изисква от техния мениджър. По същество, те спират да се стараят и ангажираността им към работата намалява.

Микроуправляващите неволно или умишлено възпират другите да вземат решения, като пренебрегват опита и знанията на своите служители, и поемат контрол над тяхната работа.

Загуба на доверие

Микроуправлението разрушава доверието. Служителите трябва да се чувстват доверени и ценени от своя мениджър и организация, особено когато става въпрос за вършене на своята работа.

Когато микро-мениджърите задушават вземането на решения на подчинените, това създава у служителите впечатление, че мениджърът не им вярва или не вярва в техните способности за изпълнието задачите.

Без доверие, служителите стават негодуващи и нелоялни. Те или пренасят талантите си в друга компания, или остават и се превръщат в тежест за своята организация, чакащи инструкциите на своя мениджър.

Работата в екип е унищожена

Микро-управляваното работно място възпира екипната работа, тъй като служителите работят по-малко в екип и повече (или само) с микро-мениджъра. Това може да накара служителите да се чувстват подценени и неоценени.

В противовес с това, работата в екип създава синергия, дава нови възможности и насърчава по-добра комуникация за по-бързо постигане на целите.

Микроуправляващите подкопават работата в екип чрез отказа или неспособността им да делегират и умението си да критикуват, и да се потопят в работата на другите. Действията им потискат креативността и обиждат таланта на служителите им. Като цяло организацията пропуска ползите от наличието на високоефективен екип, който е сплотен и творчески решава проблемите.

Намалени иновации

Ангажираността на служителите стимулира иновациите, а овластяването (увеличаване на правомощията) на служителите спомага за увеличаване на степента на ангажираност и отговорност.

Микро мениджмънтът унижава служителите, като не им позволява да постигнат резултати по начини, които са ефективни за тях. Това ги кара да се чувстват по-малко отговорни за своите резултати и по-малко ангажирани.

Микроуправляващите използват недостатъчно уменията, знанията и таланта на служителите си, като контролират всяко тяхно движение.

Те не оставят място за служителите да критикуват и подобряват собствените си процеси, за да развият своята експертиза. Когато микро-мениджърите се отнасят към служителите си като лица, които само изпълняват инструкции, те намаляват капацитета си за иновации.

Принудата да се работи по определен начин не създава работна среда, благоприятна за иновации.

Здравословни проблеми

Микроуправляващите с течение на времето оказват сериозно влияние върху здравето на служителите си. Микро мениджмънтът увеличава стреса за служителите. Тово може да повлияе както на работата, така и на личния живот.

Служител, който има проблеми в работата, може да създава проблеми и за семейството и приятелите си извън работата, като по този начин вреди на тези отношения.

Освен това може да кара служителите да пушат, пият и да се хранят прекомерно. Стресът, хормоните, които освобождава и ефектите на високомаслените, захарни „комфортни храни“, тласкат хората към преяждане (health.harvard.edu).

Това, от своя страна, води до други здравословни проблеми като повишен риск от сърдечен удар, високо кръвно налягане и проблеми със съня. Служители, чийто мениджър се налага словесно или емоционално, изпитват емоционално напрежение и понижено самочувствие. Контролирането на работата им, без способността да вземат решения, прави по-голяма вероятността служителите да изпаднат в депресия.

В обобщение

Мениджърите трябва да упражняват контрол с ясна посока и насоки, които служителите трябва да следват. След като служителите им разберат своите задължения и отговорности, те трябва да бъдат насърчавани да изпълняват своята работа независимо и в екип с колегите си, като задават въпроси, необходими за изпълнение на задачите.

Чрез този процес служителите се учат да бъдат способни, уверени и независими. Удовлетвореността от работата, креативността и морала се увеличават. Въпреки че някои атрибути на микроуправлението може да са необходими за изпълнение на определени дейности, те не предлагат никакви ползи за производителността или ангажираността на служителите.

Регионален Мениджър за България, Retargeting.biz. Експерт по развитие на онлайн бизнес и дигитални брандове. Експерт в областта на маркентинг, ритейл, B2B, финанси и мениджмънт, компютърни и облачни технологии. Работил за CNSYS, Adidas, Peek & Cloppenburg, Tom Tailor, Mexx, Oviesse, Salsa Jeans.

Още от Бизнес

To Top