Connect with us

Как всеки може да се научи да мисли креативно

Любопитството ни е двигател на творческото мислене

Дизайн

Как всеки може да се научи да мисли креативно

Как всеки може да се научи да мисли креативно

Творческото мислене означава да гледате на нещата по нов начин. Това е самото определение на „мисленето извън кутията“ (преведено то Английската фраза „thinking out-of-the-box“). С други думи, творчеството представлява способността ни да възприемаме понятия и модели, които не са очевидни.

Творческото мислене се възприема от много хора, като нещо трудно и нещо, което изисква интелект, знания и опит. Според професорът от Мичиганският Университет, Робърт Руут-Бърнсайн, когато творческите хора решават проблеми, те използват много повече от мозъка си. Те „усещат“ решението, понякога буквално ставайки част от отговора.

Всъщност любопитството се оказва също толкова важно, колкото интелигентността, за да успеем и да се ориентираме във все по-сложния заобикалящ ни свят.

Люпопиството само по себе си може да ни помогне да научаваме по-лесно нови неща, да се чувстваме добре, когато разбираме нещата, но можем и да го използваме още по-ефективно, като впрягаме тази своя човешка черта за решаването на трудни проблеми.

Познавате ли човек, който да не обича главоблъсканици и колкото повече човек не успява да открие решението, толкова по-любопитен става.

Любопитството ни прави креативни

В това видео, учители се опитват да решават на пръв поглед лесни проблеми, но изпитват големи затруднения. Оказва се че начина да бъдат решени проблемите е като се игнорира първоначалната нагласа и се погледне на проблема от друг ъгъл. Но още по-интирисното е, че всички са любопитни как точно да решат загатките.

Ако сте изгледали поне половината от видеото, товане е случайно. Хората са съкровено любопитни същества. Но замисляли ли сте се защо?

Има много изследвания, които показват, че човешкото любопитрство има силен генетичен компонент. Също така е вярно, че някои хора са по-любопитни от други, по същия начин, както някои хора имат талант за музика, а други нямат или някои са по-интелигентни от други.

Също така е вярно, че абсолютно всеки един човек се ражда с вродено силно любопитство към заобикалящия ни свят и това е в основата на оцеляването на хората като цяло. Колкото повече познаваме света, толкова по добре ще го разбираме и ще съумеем да оцелеем при трудни ситуации.

Щом любопитството е двигател на творческото мислене, можем да заключим, че абсолютно

Всеки човек има креативно мислене

Може да се каже, че любопитството води до креативност, защото ни дава възможност да влезем в несигурните ситуации с положителна нагласа, да се отпуснем и отворим на ума си за нови идеи, умения и начини за решаване на проблеми.

Като хора, всички сме вътрешно любопитни и като творци трябва да използваме това любопитство, за да се вдъхновяваме. Само когато сме любопитни, можем да намерим онази искра, която превръща жаравата на една мисъл в пламъците на една идея. Така че, дръжте очите си отворени и се отдайте на любопитството, за да решити и най-невъзможната, на пръв поглед, задача.

Цялата статия

Още от Дизайн

To Top