Connect with us

Корпоративна култура: Ръководство за успех

Корпоративна култура - наръчник, обучение.

Бизнес

Корпоративна култура: Ръководство за успех

Срещата продължаваше вече 3 ч. и виждах, как повечето от 15-те участника си ровеха в телефоните, правейки се, че има нещо важно, което трябва да направят.

Това бе десетата такава среща, а аз още не бях наясно какво се иска от мен и защо съм тук изобщо. Да, определиха ме като ключов играч за моя отдел, но дотук.

Това, което обаче бе по-големия проблем, беше че тези срещи, от такива за планиране на задачите и сроковете, се превръщаха в спорове кой какво трябва да направи, защо точно те трябва да го правят, като това по-скоро влиза в полето на другия отдел, и накрая се отправяха дори въпроси, защо изобщо дадената задача е важна и трябва ли изобщо да бъде изпълнена…

Всеки се опитваше да поеме по-малка отговорност в един проект, който имаше съмнителна идейна основа и за който всички знаехме, че само ще натовари работния ни ден допълнително.

Накрая мениджмънта, щеше да изиска репорт на резултата и вероятно щяхме да изсмучем от пръстите си красиво документирани доклади за уникалния просперитет на компанията, въпреки че цифрите, сравнени с конкуренцията ни, изобщо не вещаеха добри неща.

Знаехме, че има известна предопределеност в реализацията на такива проекти и те не бяха възможност нито за промяна, нито за развитие. Ето защо хората не си даваха много зор, и докато много активно и страстно се включваха в дебатите, с доста по-пестеливи усилия се включваха в реалното изпълнение.

Помня, че за първи път видях тази съвременна поговорка в блога на Salesforce:

„(Корпоративната) Културата похапва стратегията за закуска.“

Също помня десетките фирмени срещи, проекти и инициативи, които тихо затихваха без да имат каквото и да било отражение върху компанията, просто защото служителите не възприемаха целите и промените, които мениджмънта искаше да наложи.

Ако не получи подкрепата на цялата компания и ако компанията няма култура на проактивна работа и инициативност, всяка стратегия е обречена на провал.

Ето защо корпоративната култура е толкова важна.

В днешния забързан и взаимосвързан свят изграждането и поддържането на стабилна корпоративна култура е от съществено значение за дългосрочния успех. Независимо дали започвате ново начинание или искате да обновите културата на съществуващата си компания, ето някои стратегии, които могат да ви помогнат да създадете динамична и ангажираща работна среда.

Прегърнете разнообразието и приобщаването: Поколението Z е известно със своя ангажимент към разнообразието и приобщаването. Насърчавайте среда, в която хора от всякакъв произход, пол, етнос и гледна точка се чувстват ценени и чути. Насърчавайте откритите разговори за многообразието и прилагайте приобщаващи политики, които гарантират, че всеки има равни възможности да процъфтява.

Ръководете с пример: Като лидер на Gen Z, покажете, че не просто давате на думи ценностите на вашата компания. Активно демонстрирайте поведението, което искате да видите във вашия екип. Бъдете прозрачни, общувайте открито и спазвайте етичните стандарти. Когато служителите станат свидетели на тези качества в своите лидери, е по-вероятно сами да ги възприемат.

Гъвкавост и опции за дистанционна работа: Gen Z цени гъвкавостта в работните договорености. Предлагането на опции за дистанционна работа или гъвкави графици може да помогне на служителите да постигнат по-добър баланс между работата и личния живот. Тази гъвкавост може да повиши морала и да създаде култура на доверие, при която служителите се чувстват овластени да управляват времето и задачите си ефективно.

Инвестирайте в обучение и развитие: Служителите ценят растежа и възможностите за учене. Осигурете достъп до непрекъснато учене, обучение и програми за развитие на умения. Когато служителите видят, че професионалното им израстване е приоритет, е по-вероятно да се почувстват ангажирани и инвестирани в успеха на компанията.

Насърчавайте сътрудничеството: Сътрудничеството е от съществено значение за иновативното мислене. Създавайте пространства и платформи, които насърчават многофункционална екипна работа и споделяне на идеи. Служителите в днешно време, процъфтяват в среда, където могат да си сътрудничат с различни експарти, за да решават предизвикателства и да създават нови решения.

Празнувайте постиженията: Признавайте и празнувайте индивидуалните и екипните постижения. Хората днес ценят редовната обратна връзка и признанието за тяхната упорита работа. Независимо дали е чрез обществено признание или по-лични жестове, показването на признателност насърчава положителна култура.

Култура, ориентирана към целта: Много експерти в днешно време са привлечени от компании със силно чувство за цел. Ясно определете мисията на вашата компания, ценностите и положителното въздействие, което се стремите да постигнете. Когато служителите чувстват, че работата им допринася за по-голяма цел, тяхната ангажираност към успеха на компанията се задълбочава.

Интеграция между професионалния и личния живот: Вместо строго разделение на професионалния и личния живот, насърчавайте идеята за интегриране на професионалния и личния живот. Насърчавайте служителите да представят автентичното си аз на работа, позволявайки на личните интереси и страсти да се пресичат с професионалния им живот. Този подход може да доведе до повишено удовлетворение от работата и цялостно благосъстояние.

Обратна връзка: Създайте култура на отворена обратна връзка. Редовно търсете информация от служителите относно различни аспекти на компанията, от процеси до фирмени политики. Младите поколения служители ценят гласовете им да бъдат чути и оценява компаниите, които активно се стремят да се подобрят въз основа на приноса на служителите.

Социална отговорност: В днешно време хората са социално осъзнати и се интересуват от влиянието, което компаниите имат върху света. Включете инициативи за социална отговорност във вашата фирмена култура, като например усилия за устойчивост или участие на общността. Ангажирането в значими социални каузи може да укрепи връзката между служителите и компанията.

В заключение, изграждането и поддържането на силна фирмена култура изисква проактивен и динамичен подход, особено за служителите от поколението Z.

Чрез приемането на разнообразие, гъвкавост, учене, сътрудничество, цел и социална отговорност, можете да създадете среда, в която служителите са мотивирани, ангажирани и горди да бъдат част от развитието на вашата организация.

Не забравяйте, че процъфтяващата фирмена култура не е само предимства; става дума за създаване на смислено и пълноценно изживяване на работното място.

Мениджмънт, лидерство, човешки ресурси и продуктивност. Според Велислава те стоят в основата на всяка една успешна организация от съвременен тип. Велислава има дългогодишен опит на мениджърски позиции в големи международни компании и вярва, че България е отлично място за бизнес и развитие имайки предвид огромния брой млади талантливи и мотивирани хора, които имат нужда от минимална подкрепа, за да започнат да създават страхотни неща.

Още от Бизнес

To Top