Connect with us

Въпроси за интервю за работа (и как да интерпретирате техните отговори)

22 въпроса за интервю за работа (1)

Бизнес

Въпроси за интервю за работа (и как да интерпретирате техните отговори)

Подбирането на правилните хора за вашия бизнес може да бъде голямото предизвикателство, особено ако не разполагате с отдел човешки ресурси, който да разработва и организира за вас, целия процес по подбор, наемане и въвеждане на работното място.

Проблемът е как да съумеем да извлечем информацията, която ни е нужна за да оценим обективно даден кандидат.

Да оценим обективно даден кандидат, на базата на впечатленията ни само от едно интервю, може да се окаже много трудна задача. Критериите, по които оценяваме кандидатите могат да се разделят на два сегмента.

Личностни качества

Те са свързани с характера на всеки човек. От тях може да зависи, как ще подхожда бъдещия служител към разрешаването на проблеми и генериране на нови идеи. За различните позиции и роли в компанията са необходими различни личностни качества. В генерален план можете да опитате да оцените следните качества, които могат да имат ключова роля независимо от вида на бизнеса или позицията.

Упоритост – във всяка една работа трудностите са много, разнообразни и в много от случаите – неочаквани. Опитайте да зададете въпроси за интервю, които да накарат кандидата да опише негови постижения в дългосрочен план, за да си направите изводи относно упорисотта и постоянството им.

Резултатност – Вие очаквате резултати от вашите служители. Опитайте да разберете как дефинират успеха и провала, как ги измерват. Дори можете да се поинтересувате относно компании или личности, които те харесват. Така ще разберете колко висока е летвата, която си поставят в генерален план.

Взискателност – става дума за взискателност към себе си и околните. Това качество определя и качеството на работа на служителя. Задайте въпрос, който да покаже доколко кандидатът е склонен да изпипва работата си, да анализира предизвикателствата и решенията от различни гледни точки, включително опирайки се на данни и доказателства.

Работа в екип – Понякога (но не винаги), колкото по-добър е един служител, толкова по-трудно приема критика, обратна връзка и чуждите идеи. Опитайте да разберете как кандидата ще се впише в корпоративната ви култура и бизнес процеси.

Отговорност – Доколко кандидатът е склонен да поема нещата в свои ръце, да търси самостоятелно решения на проблемите и задачите. Важно е и един служител да може да навигира организационната структура, в търсене на съдействие от различните звена и отдели.

Любопитство – доколко се задълбочава в намирането на решения, търси нови знания и опитва нови предизвикателства.

Внимание към детайла – Това е важно качество, което е необходимо за всяка длъжност и професия. Прибързаните действия могат да доведат до грешки. Важно е проблемите и решенията да бъдат разглеждани в детайли. Например при създаването на по-усъвършенствани и конкурентни продукти и услуги или за по-ефективно планиране на дейности и проекти.

Професионални умения и опит

От тях, разбира се, ще зависи за каква позиция е подходящ даден кандидат. С какви задачи може да се справи той или тя. Също така от тези умения може да зависи доколко бъдещият служител ще има нужда от обучения, ще внесе ли ново нау-хау в бизнеса ви и колко бързо се адаптира към нововъведенията и промените.

Как да подберем въпросите за интервю

Двата вида качества не бива да се разглеждат поотделно. Резултатите и способностите за професионално развитие винаги зависят и от двата типа качества, независимо от професията.

Когато подбираме въпроси за интервю е добре да имаме предвид, какви качества искаме да оценим и как ще интерпретираме отговорите.

Ето някои въпроси, които могат да помогнат при планиране на интервюта за работа.

1. Кое е качеството, което ви прави най-подходящ/а за тази позиция?

Важно е как кандидатът ще се впише в вашата организация и фирмена култура, но все пак трябва да знаете дали кандидатът притежава уменията, които са необходими за да върши това, за което им плащате.

Не само че ще разберете кое качество според кандидата е неговото най-голямо предимство, но и ще ви даде представа за това доколко кандидатът разбира правилно какво представлява позицията.

2. Към днешна дата, с кои ваши професионални постижения се гордеете най-много?

Потърсете фактите, които ще ви покажат амбициите на кандидата. Този въпрос, ще ви даде информация, какво е важно за кандидата, как измерва успеха.

3. Можете ли да ми разкажете за случай, в който преодоляхте голямо предизвикателство?

Опитайте да разберете, кои задачи, ще представляват големи предизвикателства за кандидата и как разсъждава, когато трябва да се изправи пред труден проблем.

4. Как бихте описали собствения си стил на работа?

Разберете как кандидата оценява самия себе си. Как гледа на своите силни и слаби страни. Какви качества смята, че притежава.

5. Опишете с три думи идеалната работна среда за вас?

Разберете предпочитанията по отношение на работното място – от  взаимоотношенията и процесите до самото физическо обкръжение (работно място, оборудване, инструменти, места за почивка). Ще добиете представа, за това как ще се впише кандидата в настоящата ви организационна култура и какво може да ги демотивира.

6. Ако ви назначим, какво е първата задача, с която бихте се заели първоначално?

Разберете как кандидатът си представя работата, предизвикателствата и настоящите проблеми, с които ще се сблъска на новата позиция.

Ако прецените, може предварително да опишете позицията и очакванията, за да помогнете на кандидата да ви отговори по-информирано на този въпрос. Така ще откриете как той/тя оценява настоящата ситуация и приоритетите на бизнеса и позицията, но също така може да ви даде и интересни нови идеи и гледни точки.

7. Защо напускате настоящия си работодател?

Този въпрос, често може да бъде манипулиран (кандидатът просто  да излъже), но все пак е добре да се интересувате как гледат вашите кандидати на причините, които са им дали допълнителна енергия да си търсят нова работа.

8. Какво умение бихте искали да подобрите и какъв е вашият план за това?

Обективната самооценка е много важна. Разбира се кандидатите ви на дали ще споделят слабите си страни, по същия начин, както силните, дори да са наясно с тях по обективен начин. Този въпрос може да ви даде все пак представа, за това къде кандидатите не се чувства достатъчно уверени, но и да подскаже за силни страни, които искат да направят още по-силна. В допълнение въпросът ще ви покаже как кандидатът поема инициативи и как планира изпълнението на задачите.

9. Какво ви вълнува най-много в тази позиция?

Потвърдете как кандидатите ви гледат на работата и позицията и придобийте представа за това какво ги мотивира.

10. Какво обичате да правите извън работата?

Това може би не е особено популярен въпрос за интервю за работа, но може да ви помогне да добиете представа за човека на по лично ниво. Важно е да прецените доколко кандидатите с добри умения и опит ще могат лесно да се интегрират в екипа ви и да споделят ценностите на компанията ви.

11. Какъв вид надзор и взаимодействие ще осигури вашият идеален шеф?

С този въпрос ще разберете как кандидатите гледат на взаимоотношенията със висшестоящите и как техните мениджъри биха успели да отключат целия им потенциал.

12. Разкажете ми за случай, в който сте си поставял трудни цели?

Въпрос, с който ще разберете амбициите на кандидатите и не е изключено да успеете да надникнете в дългосрочните им професионални цели.

13. Кое ваше професионално преживяване не бихте искали да повторите?

Ето възможност да попитате за слабите страни без това да бъде прекалено очевидно. Нямаме за цел да изобличаваме слабостите на кандидата, а по скоро да разберем какво събития могат да задействат негативни емоции и да влияят отрицателно върху ефективността или мотивацията им.

14. В пет минути можете ли да ми обясните нещо, което е сложно, но вие добре разбирате и знаете?

Това е въпрос насочен да ни даде представа за много от качествата на кандидата: от най-ценените от него умения и знания, презентационни умения до умения да продадат даден продукт, услуга или идея – това е въпрос, който може да ви даде много информация относно квалификацията и комуникативните способности на кандидата.

15. Каква е вашата дефиниция за упорита работа?

Високата трудовата етика е вероятно това, което разграничава добрите от изключителните професионалисти. Опитайте да разберете повече за това как кандидатите ви постигат своите цели и как оптимизират своята работа, за да постигнат по-висока продуктивност.

16. Разкажи ми за момент, когато не сте успели да постигнете очакваните цели.

Още една възможност да разберем повече за качествата и самооценката на кандидатите, но и тяхната увереност в себе си и справянето с неуспехите. Способностите да не се поддават на отрицателни емоции и да се учат от грешките си може да помогне на вашите служители да бъдат по-успешни.

17. Как си представяте един обикновен работен ден на тази позиция?

Това е по-директен въпрос за да разберете как кандидатите възприемат компанията, позицията и доколко са наясно с добрите практики във вашия бранш.

18. Разкажете ми за момент, в който сте имали трудни работни отношения с колега.

Като част от вашия екип е важно да изберете кандидати, които са достатъчно гъвкави и адаптивни екипни играчи. Разбира се, за предпочитане са екипитете изградени от различни, като характер, опит, умения и гледни точки, хора, но все пак опитайте да разберете как кандидатите комуникират с останалите и как ще паснат на екипа ви. Освен това ще разберете какви предизвикателства могат да ги затруднят и какви поуки са си извадили от въпросния момент.

19. Кое ваше умение е трябвало да развиете или подобрите в кариерата си?

Разберете, кои умения са важни за вашите кандидати. Така ще разберете, как искат да се развиват и как гледат на кариерата си сега и за в бъдеще.

20. Как се озовахте в сегашната си роля/позиция?

Това замества въпроса, “Кажете ми повече за себе си”, но придава акцент към професионалното развитие на кандидата. Разберете факти, които да ви помогнат да си представите пълната картинка около развитието на професионалните и личностните качества на вашите кандидати.

21. Имате ли въпроси към мен?

Не забравайте този въпрос. Освен, че ще даде възможност на кандидатите да изяснят детайли, които може да сте пропуснали, ще разберете повече и за това, доколко задълбочени са техните познания относно позицията, работата и бранша като цяло.

22. Каква заплата очаквате?

Целта на този въпрос не е да спестите разходи, в случай че кандидатът поиска по-ниска сума от вашия бюджет за позицията. По-скоро идеята е да разберете дали това, което ще предложите, ще отговаря на очакванията им. Така, при анализиране на кандидатите, няма да загубите време и усилия в подкрепата на даден кандидат, който в крайна сметка да откаже офертата ви.

В заключение

За да успеем да проведем успешни интервюта за попълване на нови позиции е добре да се фокусираме върху въпроси за интервю, които ще ни дадат възможно най-много директна или косвена информация относно личностните качества, мотивацията и разбира се, професионалните умения и опит на кандидатите.

За да избегнем получаването на стандартни и в някои случаи, верни, но заблуждаващи отговори, трябва да планираме въпросите си и целите, които стоят зад всеки един въпрос.

Въпроси за интервю, които ще ни помогнат за по-обективна оценка са тези, които извличат конкретни факти относно опита, постиженията и провалите на нашите кандидати.

Цялата статия
Може да харесаш...

Още от Бизнес

To Top