Connect with us

Брандинг термини, които малкия бизнес трябва да познава

Бизнес

Брандинг термини, които малкия бизнес трябва да познава

Брандинг термини, които малкия бизнес трябва да познава

Искате ли да създадете готина, реномирана и известна марка, която всички да разпознават и харесват? Разбира се, че го искате.

Но първо, нека разгледаме малко брандинг термини. Загубих ли ви?…

Спокойно, това е само един кратък списък с най-важните брандинг термини, с които трябва да сте наясно:

1. Марка/Бранд


Марката е смесица от атрибути, материални и нематериални, които създават стойност и влияние. „Отличителен символ, марка, лого, име, дума, изречение или комбинация от тези елементи, които компаниите използват за разграничаване на продукта си от останалите на пазара.“ (Инвестопедия)

2. Бранд архитектура


Структурата и имената на марките в портфолиото(ако разполагате с повече от един бранд). „Архитектурата на марката е логическата, стратегическата и релационната структура за вашите марки или, казано по друг начин, това е„ родословното дърво “на групата марки, под-марки и наименовани продукти.“ (BSI) „Всички стратегии за архитектура на марката попадат в една от два подхода, бранд къща или къща от марки. ”(Ervin & Smith)

3. Пазарната стойност на марката

„Силата на марката, получена от признанието на репутацията и името, което тя е спечелила с течение на времето, което се изразява в по-голям обем на продажбите и по-високи маржове на печалба спрямо конкурентни марки.“ (Бизнес речник) „Компаниите могат да създадат собствен капитал от своите продукти, като ги правят запомнящи се, лесно разпознаваеми и превъзходни по качество и надеждност. ”(Инвестопедия)

4. Опит с марка


„Опитът с марка е действие или въздействие на марката, възприемано от човек. Всяко взаимодействие между индивид и материален или нематериален атрибут на марката може да се разглежда като преживяване на марката (от английски: „Brand experience“). Конкретно, опитът с марката се концептуализира като усещания, чувства, познания и поведенчески реакции, предизвикани от стимули, свързани с марката. Такива стимули се появяват като част от дизайна и идентичността, опаковката, комуникациите и средата на марката. “(AMA)

5. Разширения на марката


„Често срещан метод за пускане на нов продукт чрез използване на съществуваща марка на нов продукт в различна категория. Компания, използваща разширение на марката, се надява да използва съществуващата си клиентска база и лоялност към марката, за да увеличи печалбите си с ново предлагане на продукти. “(Инвестопедия)„ На теория стартирането на успешно разширение на марката трябва да е лесно. Всичко, което трябва да направите, е да вземете познато име и да го „плеснете“ върху нов продукт в друга категория. Но отново, с оглед на епичните исторически провали на някои много големи брандове, може би, все пак, това не е толкова лесно.

6. Идентичност на марката


„Как бизнесът иска името на марката, стила на комуникация, логото и други визуални елементи да се възприемат от потребителите… Идентичността на марката е различна от имиджа на марката, което e какво всъщност мислят потребителите за нея. Докато имиджана марката се определя от нагласите на хората към нея, идентичността е конструирана от самия бизнес. ”(Инвестопедия)

7. Имидж на марката


„Уникален пакет от асоциации в съзнанието на целевите клиенти. Той означава какво представлява марката в момента. Това е набор от убеждения, които потребителите имат за конкретна марка. Накратко, това не е нищо друго освен възприятието на потребителите за продукта. “(MSG)

8. Лицензиране на марка


Лицензионното споразумение предоставя на производителя правото да разработва и продава одобрени продукти (обикновено използвайки марка, лого (и) на марката на компанията и / или лицензируеми активи) на одобрени търговци срещу заплащане – обикновено наричана роялти (Royalty)

9. Личност на марката

Приписването на човешки черти на дадена марка, като средство за постигане на диференциация. ”Характеристиките на личността на марката често подсказват потенциалната привлекателност на марката. Когато бъдат идентифицирани и култивирани, те могат ефективно да ръководят творческия тон на комуникациите. Например Mercedes са сравнително „настойчиви“ и „контролиращи“, докато BMW са по-„секси“ и „желани“. Марките имат различни и различаващи се личности. “(Millward Brown)

10. Маркова стратегия

План за систематично развитие на марка за постигане на предварително пределените цели. „Стратегията на марката е как, какво, кога и на кого планирате да комуникирате своя продукт или услуга. Наличието на ясна и сбита стратегия на марката води до по-силен общ капитал на марката – как хората се чувстват или възприемат вашия продукт и колко са готови да платят за него. “(HubSpot)

11. Кобрандирането


„Маркетингово партньорство между поне две различни марки стоки или услуги. ”(Инвестопедия) По същество за съвместна марка вие“ вземате най-силните елементи на своите продукти и ги комбинирате с най-добрите допълващи се марки, за да предлагате нови стоки и услуги. ”(Forbes)

12. Ребрандиране


„Ребрендингът се случва, когато бизнес или организация решат да променят значителен елемент от марката. Подобна промяна може да бъде очевидна като ново наименование на марката или лого, или може да е по-фина, като лека промяна в стила на съобщенията, за да се предаде по-добре обещанието за по-добре въздействаща марка. “

13. Преместване (Репозициониране)


Комуникационни дейности, които дават на съществуващ продукт нова позиция в съзнанието на клиентите и така разширяват или променят потенциалния пазар.“

14. Визуална идентичност


„Как изглежда дадена марка – включително, нейното лого, типография, опаковки и т.н.“

Цялата статия
Може да харесаш...

Регионален Мениджър за България, Retargeting.biz. Експерт по развитие на онлайн бизнес и дигитални брандове. Експерт в областта на маркентинг, ритейл, B2B, финанси и мениджмънт, компютърни и облачни технологии. Работил за CNSYS, Adidas, Peek & Cloppenburg, Tom Tailor, Mexx, Oviesse, Salsa Jeans.

Още от Бизнес

To Top