Connect with us

Бизнес по време на криза: факторите за оцеляване и успех

Бизнес

Бизнес по време на криза: факторите за оцеляване и успех

Бизнес по време на криза: факторите за оцеляване и успех

Без значение дали вярваме в опасността на Covid 19 вируса или не, икономическата кризата е налице. Много хора претърпяват огромни бизнес загуби, но това е незначителен проблем пред опасността от загуба на човешки животи.

Без значение дали вярваме в опасността на кризите или не, те са налице. Много хора претърпяват огромни бизнес загуби, но това е незначителен проблем пред другите негативни влияния, като влошаване на взаимоотношения с даден човек или здравословни проблеми.

Мнозина са ядосани от объркващите мерки на правителствата, късна реакция и неправилни инвестиции.

За други кризите не изглеждат толкова страшни. Те виждат позитивни тенденции, като следствия от спукания балон, който е довел до поредната криза.

Ако индустрията работи, макар и при намален капацитет, търговията се адаптира, бизнесите ускоряват възприемането на нови, по-ефикасни технологии и практики.

Наистина, ако всичко е наред със здравето ни, останалите проблеми свързани с нашия бизнес по време на криза може да са решими, макар и трудно.

Хората преди всичко

На първо място е здравето, кондицията и мотивацията на служителите. Хората са най-важния ресурс на всяка организация. Те изпълняват най-важната роля (както винаги е било), при преодоляване на трудностите, както в личен така и в професионален план.

Кризата може да застраши по много начини сплотеността и мотивацията. Нито една компания не може да се справи при нестабилна ситуация, ако липсва доверие, че екипа с общи усилия може ще се справи с очакваните и неочаквани сътресения.

Важно е, както да имаме дългосрочна визия за справяне и излизане от кризата, така и краткосрочни инициативи и малки победи.

Те ще осигурят енергията да продължаваме напред, да предотвратим понижението на морала и повишим решителността на всеки един член на екипа да отговори на новите предизвикателства с реципрочни усилия.

Въпреки, че понякога оптимизирането на персонала може да е належащо и неизбежно, е важно да разпределим негативните влияния на кризата пропорционално и дори солидарно между различните звена и служители.

Има и много примери, които доказват, че понасяне на определени загуби, за сметка на запазване доверието в компанията и целите, е ключов фактор за оцеляването на компанията в дългосрочен план.

Служителите оценяват моралните ползи от работата си в дадена компания по-високо от материалните.

В статия за Hbr.com, Лори Гоулър (Директор Човешки ресурси на Facebook) пише, че многогодишните им проучвания показват три основни причини, поради които служителите напускат компанията – работата не им e приятна, нямат възможност да използват силните си страни или нямат възможности за израстване в кариерата си.

Затова е много важно да познаваме служителите си, да разбираме и уважаваме различните аспекти на техния живот, не само служебния.

Днес успешните компании не просто поставят даден човек в дадена шаблонна позиция, а изграждат длъжностите около индивидуалния човек, с неговите силни страни, умения и дори аспирации за развитие.

Планиране за новата реалност

Някои от нас са натрупали известен опит с глобални кризи, но той не винаги може да е от полза. Всяка глобална криза е различна иначе трудно би станала факт. 

Според мен не е необходимо да се правят коренни промени в нашия бизнес по време на криза, особено по отношение стратегията и модела на компанията. Важно е обаче да се отчетат тенденциите и актуализират целите и прогнозите. 

Covid кризата, например, принуди хора и бизнеси да променят своето поведение и начин на живот и ще има немалко навици, които хората ще запазим и след като тя отмине.

Някои от промените, които изпитваме сага ще останат и занапред. Затова е важно да се оцени какво се е променило и как това би се отразило на бизнеса като цяло.

Какви са новите рискове? В каква степен ще повлияят на бизнес резултатите и операциите? Реализирането на плановете има за цел да постави не само нови и реалистични цели, но и да ги приоритизира според новите предизвикателства. Например, ако има промени в персонала и техните дейности, изпълнението на новият план трябва да бъде съобразен и с това.

Дигитална трансформация

Преди години, липсата на онлайн присъствие за даден бизнес означаваше, че той няма шанс за развитие. Днес това означава липса на шанс за оцеляване.

Състоянието в момента на онлайн технологиите е такова, че абсолютно всеки вид бизнес може да се реализира и развива онлайн.

Ако считате, че точно за вашият това не е така, значи вие можете да сте първи в бранша си, така че трябва да побързате още повече.

Преди, обаче, да се впуснете в нови инвестиции, проучете подробно нещата за себе си. Онлайн бизнеса има своите специфики. Често опитите просто да се пресъздадат или копират офлайн бизнес процеси, чрез онлайн такива води до задънена улица. Онлайн бизнесът идва със съвършено различни бизнес модели, организация, стратегии и динамика на развитие.

Запознаването с неща, като видове онлайн бизнес, тенденции в дигиталния маркетинг, ключови онлайн бизнес показатели ще помогне за откриването на подходящ път до трансформиране или разширяването на даден бизнес онлайн.

Изграждането на дигитален бранд и успешното и уместно присъствие в социалните медии представляват нелека задача, а понякога и изпитание за финансовите способности. За сметка на това изработката уеб сайтове и онлайн рекламата вече не изискват големите бюджети от недалечното минало.

Съвременните онлайн технологии са много напреднали и стартирането, например, на онлайн магазин не изисква големи инвестиции. Това, обаче е вярно по-скоро за стартиращи, малки и средни онлайн бизнеси. Бизнесите, които имат повече опит и яснота, за това как могат да се развиват онлайн, имат нужда от специално разработени платформи, персонален дизайн и функционалности, интеграции с останалата част от бизнес процесите, но и по-дълбоки джобове.

Не на последно място – онлайн бизнеса е създаден, за да бъде свръх ефикасен. Това означава – автоматизация.

Уеб сайтовете не са просто онлайн обяви, които да запознават потребителя с продукти и услуги.

Днес компаниите достигат по-евтино до повече, но и по-заинтересовани потребители. Изпращат автоматизирани имейл съобщения при промоции, напомнят за важни за потребителя действия, чрез автоматични нотификации или SMS, отговорят на запитвания, чрез чат ботове или направо изпреварват въпросите, чрез автоматизирани съобщения базирани на поведението на потенциалните клиенти.

Един уеб сайт или онлайн магазин може да бъде създаден така, че да сведе до минимум и почти да премахне интеракцията между служители и клиенти, както и да бъде напълно интегриран с други бизнес системи (ERP, логистика, маркетинг платформи). Това са само два от факторите, които правят онлайн бизнесите по-успешни и бързо растящи в сравнение с традиционните.

Нови продукти базирани на основните

Когато говорим за бизнес по време на криза могат да се дадат примери.

Много ресторанти днес доставят храна до вкъщи, банките предлагат онлайн кандидатстване за кредити. Това са само най-очевидните примери. Промените в поведението на клиентите налагат и нови изисквания към продуктите и услугите.

Кое е важно за нашите клиенти и какво им пречи да използват продуктите ни както преди кризата? Има ли излишни функционалности, предимства, които клиентите не разбират и не използват. Понякога трябва да се откажем от част от характеристиките на продуктите си, за да отговорим на изискванията на пазара и освободим ресурс за нови.

Нови приходни потоци

Анализирайки начина, по който клиентите търсят, избират и използват продуктите и услугите ни може да ни покаже нови и неочаквани възможности за генериране на допълнителни приходи.

Това може да е нов продукт, допълнителна услуга към даден продукт, нов начин на ценообразуване, допълнителни ползи при дългосрочен договор за услуга, абонамент за доставка на продукти или консумативи. Възможностите са най-разнообразни.

За един бизнес е важно, както да остане актуален за очакванията на настоящите си клиенти така и да потърси интереса и на нови потенциални такива, извън сегашния си пазар и аудитория. В същото време, в кризисен режим, инвестициите е добре да останат достатъчно консервативни, за да не застрашават съществуването на ефективно работещата част от компанията.

Не – на паниката, Да – на действието

Излизането от всяка криза, зависи от всеки един от нас, и ако искаме тя да отмине по-бързо е добре да се заемем веднага, ако не сме го направили още.

Създаването и още повече, ефективното и своевременно изпълнение на кризисен план за действие, ще ни преведе през изпитанията и несигурността на трудните периоди и ще помогне, да продължим по-силни и по-устойчиви, и след края на кризата.

Мениджмънт, лидерство, човешки ресурси и продуктивност. Според Велислава те стоят в основата на всяка една успешна организация от съвременен тип. Велислава има дългогодишен опит на мениджърски позиции в големи международни компании и вярва, че България е отлично място за бизнес и развитие имайки предвид огромния брой млади талантливи и мотивирани хора, които имат нужда от минимална подкрепа, за да започнат да създават страхотни неща.

Още от Бизнес

To Top